Bergendorffs Naturmedicin

 

                                                          Homiatriker Yvonne Bergendorff

Om Homeopati:

Grundades av tyske läkaren Dr Samuel Hahnemann (1755-1843) som upptäckte att efter utspädningar och skakningar blev den läkande kraften stor.

Grundläggande är likhetsprincipen, ”Simila simlibus curentur”, dvs lika botas med lika (likt vaccinationsprincipen). 

Jag hjälper till utifrån med manuell behandling.

Homeopatin, naturmediciner, vitaminer aktiverar inifrån.

Behandlingen stimulerar Din självläkande livskraft och hjälper kroppen att slappna av, och återfå sin styrka. 

Behandlingen stärker immunförsvaret, för bort slaggprodukter, toxiner från cellerna, vävnaden och ökar blodcirkulationen.

Ny näring kommer därigenom in i cellerna.

Stresshormonerna minskar och produktionen av kroppens eget lyckohormon, oxytocin, ökar.

Sen, beroende av Dina besvär, kompletterar vi ev Din självläkande process med olika natur- produkter, homeopati, vitaminer, mineralterapi allt efter behov och individuell bedömning. 

Jag är medlem i Svenska Naturmedicinska Sällskapet,  Sveriges Homeopaters Riksförbund,

KAM auktoriserad, patient- och ansvarsförsäkrad.